OZNÁMENIE

Tu budú uverejnené dôležité zmeny, týkajúce sa dlhopisov BRITTEX