MIMORIADNÁ INVESTIČNÁ PONUKA - korporátne dlhopisy s nadpriemerným úrokom 9% ročneNázov emisie: BRITTEX

Emitent: HOMEMIX s.r.o., IČ: 52 110 524

Dátum emisie: 18.04.2019

Splatnosť emisie: 36 mesiacov tj. 18.04.2022

Úrokový výnos: pevný ročný úrok 9,0%

Mena emisie: EUR

Forma : cenný papier na meno v listinnej podobe

Distribúcia emisie: dlhopisy možno zakúpiť výhradne on-line prostredníctvom internetových stránok emitenta na adrese www.brittex.sk

Úhrada dlhopisu: objednané dlhopisy možno uhradiť vkladom alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet emitenta

č. účtu: 2943065642/1100
IBAN: SK77 1100 0000 0029 4306 5642
Tatra banka, a.s.


Platby výnosov: úrokové výnosy budú vyplácané priebežne vždy na konci kalendárneho mesiaca.
Platby prebehnú bezhotovostne, prevodom na uvedený bankový účet vlastníka dlhopisu

Splatenie dlhopisu: splatenie menovitej hodnoty dlhopisu prebehne ku dňu: 18.04.2022 na bankový účet vlastníka dlhopisu

Ponuka je limitovaná a platí do vypredania emisie, teda upísania 2500 ks dlhopisov číslovaných 0001 - 2500