Investujte EXTRA výhodne!

Stabilné investície bez výkyvov na trhu!

Trojročné korporátne dlhopisy s pevným výnosom 9% ročne

INVESTOVAŤ TERAZ

Investovať výhodne môže teraz ktokoľvek

  • Obstarávacia cena len 100 €
  • Splatnosť 36 mesiacov
  • Úrok zafixovaný na celú dobu platnosti dlhopisu
  • Extra výnos 9% ročne
  • Výplata výnosov mesačne
  • Jednoduché objednanie a doručenie
  • Žiadne poplatky za spracovanie a vedenie
  • Isté a transparentné investície nezávislé na výkyvoch trhu

Prečo investovať do firemných dlhopisov?

Pevný výnos po celú dobu
Vysoký výnos s malým rizikom
Pravidelné vyplácanie úrokov

Prečo investovať práve do našich dlhopisov?

 Dlhopisy HOMEMIX 2019 sú investičné papiere určené občanom Slovenskej republiky, ktorí chcú efektívne zhodnotiť voľné finančné prostriedky a zaistiť si tak rezervu na starobu, budúcnosť svojich detí, zvýšenie svojej životnej úrovne a podobne.
 Finančné zdroje získané predajom tejto emisie slúžia k realizácii projektu vo finančne veľmi zaujímavom obore recyklácie textilu z ekonomicky vyspelých štátov.
 Konkrétne budú prostriedky využívané k rýchlemu budovaniu siete maloobchodných predajní lacného oblečenia v rámci Českej a Slovenskej republiky. Tovar dovážame priamo od spoľahlivých dodávateľov z niekoľkých európskych štátov. Taktiež triedenie prebieha v našej réžii a pod našou plnou kontrolou. To nám zaistí prvotriednu kvalitu tovaru, skvelé nákupné ceny a nízke prevádzkové náklady. Vysoká pridaná hodnota generuje zodpovedajúci zisk. Našim klientom potom môžeme ponúknuť nadpriemerne vysoký, fixný, 9% úrokový výnos ročne. Cieľom je pre nás vybudovanie 80-100 predajní s lacnou módou v priebehu nasledujúcich troch až štyroch rokov. Uvedený zámer si vyžiada veľké investície z rôznych zdrojov a jedným z nich je práve program emitovania korporačných dlhopisov.
 Ide nám o dlhodobú spoluprácu založenú na vzájomnej dôvere vedúcej k vybudovaniu portfólia spokojných a opakovane reinvestujúcich klientov. Bez rozdielu výšky vložených prostriedkov potom pristupujeme rovnako zodpovedne ku každému z nich.
Investujte s nami a nechajte svoje peniaze zarábať.

HOMEMIX s.r.o. - konateľ

KÚPIŤ DLHOPIS